Energiapaju

Energiavõsa on investeering 20 aastaks!

                                          Energiapaju
Muuda oma energiamajandus sõltumatuks ning loodussõbralikuks! Polli Aiandusuuringute Keskus pakub müügiks Salixenergi Europa AB  energiapaju sortide pistoksi. Raja oma energiaistandik juba täna! 
 
Lisainfo: polli(a)emu.ee
 

Energiapaju sordid :

 
'Doris' (Salix dasyclados)
Vene päritolu klooni ja Poola klooni ristand.
'Doris' on kõrgesaagiline ja võrreldes teiste energiapaju sortidega vähem vastuvõtlikum kahjuritele. Vastuvõtlikum leheroostele.
Sarnaselt 'Gurdunile' on puiduhake madala niiskusesisaldusega. 
Külmakindel.
 
'Karin' (Salix scwheriini x S. viminalis) x S. viminalis) S. burjatica)
Salix scwheriini hübriidi ja vene klooni ristand.
Teiste sortidega võrreldes keskmisest madalama saagikusega. 'Karin' on külmakindel ja suhteliselt hea leherooste kindlusega sort.
 
'Tora' (Salix schweriini x S.viminalis)
Pärineb Siberi korvipaju ja sordi 'Orm' ristamisest.
'Tora' võra on hõredam, kuid sort on pikkade võrsetega ja kõrgeima saagikusega. Väga hea leheroostekindlusega sort. Sort on samuti ulukite poolt vähem eelistatud.
Keskmise külmakindlusega.
 
'Gudrun' (Salix dasyclados)
Saadud Vene sordi 'Helga' ja Rootsi klooni 'LångaVeka Röd' ristamisest.
'Gudrun' on hea leherooste kindlusega, teiste sortidega võrreldes keskmisest kõrgema saagikuse ja parima külmakindlusega sort ning parima resistentsusega lehemardikate kahjustusele. 
'Gudruni' puit ja hake on sarnaselt 'Dorisele' madalama niiskusesisaldusega. 'Gudrunil' on tihe võra ja laiad lehed olles ulukite poolt eelistatud, kahjustatav sort.
 
'Tordis' ((Salix schweriini x S. viminalis) x S. viminalis)
Sordi 'Tora' ja sordi 'Ulv' ristand.
'Tordis' on teiste sortidega võrreldes keskmisest kõrgema saagikusega ja parima leherooste kindlusega sort, mida sobib kasvatada kuivematel, kergema lõimisega maadel.
Suhteliselt külmakindel sort.
 
'Torhild' ((Salix schwerinii x S. Viminalis) x S.viminalis)
Ristand sortidest 'Tora' ja 'Orm'.
'Torhild' on hea leherooste kindlusega ja keskmisest madalama saagikusega.
Sort on püstiste okste ja hõredama võraga.
Suhteliselt külmakindel.
 
'Sven' (Salix viminalis x (Salix schwerinii x S.viminalis))
Ristand sortidest 'Jorunn' ja 'Björn'.
Sort on teistega võrreldes keskmise saagikusega ja väga hea leherooste kindlusega.
Suhteliselt külmakindel.
 
'Olaf' (Salix viminalis x (Salix schwerinii x S.viminalis))
Ristand vanast sordist 'Bowles Hybrid' ja sordist 'Björn'.
Teiste pajusortidega võrreldes keskmiselt kõrgema saagikusega (vahel väga hea saagikusega sarnaselt sordiga 'Tora'), kuid väiksema leherooste kindlusega. Sordil on püstisemad oksad ja hõredam võra. 
Suhteliselt külmakindel.
 
'Inger' (Salix triandria x S. Viminalis)
Ristand Vene päritolu klooni ja sordist 'Jorr'.
Kasvab võrreldes teiste sortidega paremini kuivemates kasvukohtades.'Inger' on teiste sortidega võrreldes keskmisest kõrgema saagikusega, kuid madalama leherooste kindlusega. 
Suhteliselt külmakindel.

 

Kasulikke linke: