Geneetiline ressurss

Polli aiandusuuringute keskus on riikliku programmi täitjana vastutav Eestis aretatud puuvilja- ja marjakultuuride geneetilise mitmekesisuse säilitamise ja selle kättesaadavaks tegemise eest kõikidele kasutajatele. Aiandusuuringute keskuses säilitatavate Eesti päritolu sortide passiandmed on kättesaadavad geneetiliste ressursside andmebaasi kaudu.

Põllumajanduskultuuride geneetiline resurss - genres.ee