Geneetiline ressurss

Polli aiandusuuringute keskus on riikliku programmi täitjana vastutav Eestis aretatud puuvilja- ja marjakultuuride geneetilise mitmekesisuse säilitamise ja selle kättesaadavaks tegemise eest kõikidele kasutajatele. Polli aiandusuuringute keskuses säilitatavate Eesti päritolu sortide passiandmed on kättesaadavad geneetiliste ressursside andmebaasi kaudu.

Põllumajanduskultuuride geneetiline resurss - genres.ee

EMÜ PKI Polli Aiandusuuringute Keskuses geneetilise ressursi kollektsioonides kasvab üle 800 säiliku viljapuu- ja marjakultuure 17 taimeliigist. Puuviljasortide kollektsioonidele ja nende uurimisele Pollis pandi alus 1945. aastal, kui Polli rajati Aianduse ja Mesinduse Instituut. Vanimad säilikud kollektsioonis on pärit sellest ajast. Alates 1994 aastast moodustavad need kollektsioonid osa eesti kultuurtaimede geenivaramust. Põllumajanduskultuuride geenivaramut Eestis kureerib Maaelu Teadmuskeskus.

Polli aiandusuuringute keskuses säilitatavate puuvilja- ja marjakultuuride sortidest ja aretistest saab lugeda: Maaülikooli sordivaramu