Publikatsioonid

Hetkel puuduvad eesolevad sündmused.

ETIS publikatsioonid

Meie teadustegevusega saab mugavalt tutvuda Eesti Teadusinfosüsteemis.

Avaldatud 2022

Drenkhan, Rein; Kaldmäe, Hedi; Silm, Maidu; Adamson, Kalev; Bleive, Uko; Aluvee, Alar; Erik, Mart; Raal, Ain (2022). Comparative Analyses of Bioactive Compounds in Inonotus obliquus Conks Growing on Alnus and Betula. Biomolecules, 12 (9). DOI: 10.3390/biom12091178.

Granato, Daniel; Fidelis, Marina; Haapakoski, Marjo; dos Santos Lima, Amanda; Viil, Janeli; Hellström, Jarkko; Rätsep, Reelika; Kaldmäe, Hedi; Bleive, Uko; Azevedo, Luciana; Marjomäki, Varpu; Zharkovsky, Alexander; Pap, Nora (2022). Enzyme-assisted extraction of anthocyanins and other phenolic compounds from blackcurrant (Ribes nigrum L.) press cake: From processing to bioactivities. Food Chemistry, 391, 133240. DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133240.

Laurson, Peeter; Kaldmäe, Hedi; Sarv, Viive. (2022) Taimsete valkude eraldamine, kontsentreerimine ja omaduste iseloomustamine.

Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Sarv, Viive; Zimmer, Elmar. (2022) Väike arooniaraamat.

Rätsep, Reelika; Kaldmäe, Hedi; Pääso, Karmen (Ed.) (2021). International Scientific Conference „Sustainable fruit and berry cultivation“: the book of abstracts, 19.11.2021. Polli Horticultural Research Centre: Estonian University of Life Sciences. DOI: 10.15159/eds.bk.21.13

Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Zimmer, Elmar; Eskla, Väino. (2022) Väike tikriraamat. 

Avaldatud 2021

Sarv, Viive; Venskutonis, Petras Rimantas; Rätsep, Reelika; Aluvee, Alar; Kazernavičiūtė, Rita; Bhat, Rajeev. (2021) Antioxidants Characterization of the Fruit, Juice, and Pomace of Sweet Rowanberry (Sorbus aucuparia L.) Cultivated in Estonia. Antioxidants 2021, 10, 1779. DOI: 10.3390/antiox10111779

Benedek, Zsófia; Fertő, Imre; Galamba Marreiros, Christina; Aguiar, Pâmela Mossmann de; Pocol, Cristina Bianca; Čechura, Lukáš; Põder, Anne; Pääso, Piia; Bakucs, Zoltán. (2021) Farm diversification as a potential success factor for small-scale farmers constrained by COVID-related lockdown. Contributions from a survey conducted in four European countries during the first wave of COVID-19. PLoS ONE 16(5): e0251715. DOI: 10.1371/journal.pone.0251715

Kikas, Ave; Vinogradov, Mailis; Arus, Liina; Laurson, Peeter and Libek, Asta-Virve. (2021). Evaluation of strawberry (Fragaria × ananassa) cultivars in Estonia. Acta Hortic. 1309, 235-240. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1309.34

Anton, Dea; Rusalepp, Linda; Rätsep, Reelika; Kaldmäe, Hedi; Bleive, Uko; Roasto, Mati; Püssa, Tõnu (2021). Stendiettekanne “Polüfenoolid õuntes”. 1−1.

Arus, Liina; Rätsep, Reelika. (2021). Ülikasulikud aroonia ja kuslapuu. Minu Aed, 2, 62−67. 

Anton, Dea; Rusalepp, Linda; Rätsep, Reelika; Kaldmäe, Hedi; Bleive, Uko; Roasto, Mati; Püssa, Tõnu (2021). Polüfenooloid õuntes. Kass, Marko (Toim.). Terve Loom ja Tervislik Toit 2021 artiklite kogumik (71−82). Eesti Maaülikool: Eesti Maaülikool.

Rätsep, Reelika; Püssa, Tõnu; Roasto, Mati (2021). Ülevaade projektist ResTA14 TAIMLOOMTOIT – Taimsete tootmisjääkide kasutamine liha- ja kalatoodete väärindamiseks ning nende säilivuse ja tervislikkuse parendamiseks. Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2021“ artiklite kogumik: Terve Loom ja Tervislik Toit, Eesti Maaülikool, Tartu, 03.03.2021-04.03.2021. Toim. Kass, Marko. Eesti Maaülikool: Eesti Maaülikool, 62−66. 

Ben-Othman, Sana; Kaldmäe, Hedi; Rätsep, Reelika; Bleive, Uko; Aluvee, Alar; Rinken, Toonika (2021). Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Phloretin and Other Phenolic Compounds from Apple Tree Leaves (Malus domestica Borkh.) and Comparison of Different Cultivars from Estonia. Antioxidants, 10 (2), 189. DOI: 10.3390/antiox10020189.

Kikas, Ave; Laurson, Peeter; Libek, Asta-Virve (2021). Evaluation of the biological-economic and biochemical traits of promising Ribes nigrum hybrids in Estonia. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (1), 57−62. DOI: 10.13080/z-a.2021.108.008

Tõnutare, Tõnu; Pennar, Madis; Kõlli, Raimo; Tõnutare, Tõnis; Kaldmäe, Hedi (2021). Taimetoiteelementide liikumisest mullas. Tupits, I., Tamm, Ü., Tamm, S., Toe, A., Vanamb, E. (Toim.). Agronoomia 2021 (22−32). Jõgeva: Eesti Taimekasvatuse Instituut / Eesti Maaülikool.

Kahu, Kersti. Vana viljapuuaia uus elu (2021). Vana viljapuuaia uus elu. Minu Aed, 1, 53−57.

Järve, Mari; Univer, Toivo (2021). Pookealuse mõju õunapuusordi `Orlovski sinap` kasvule ja varajasele viljakandvusele. Tupits, Ilme; Tamm, Ülle; Tamm, Sirje; Toe, Anu; Vanamb, Evelyn (Toim.). Agronoomia 2021 (191−198). Jõgeva: Vali Press.

Vinogradov, Mailis. (2021). Eestis aretatud vaarikasordid väärivad kasvatamist. Maa Elu. 4.03.2021. lk 11.


Avaldatud 2020

Kikas, Ave; Rätsep, Reelika; Kaldmäe, Hedi; Aluvee, Alar; Libek, Asta-Virve (2020). Comparison of Polyphenols and Anthocyanin Content of Different Blackcurrant (Ribes nigrum L.) Cultivars at the Polli Horticultural Research Centre in Estonia. Agronomy Research, 18, 2715−2726. DOI: 10.15159/AR.20.208.​

Vinogradov, Mailis; Rätsep, Reelika; Arus, Liina. (2020). Suitability of blue honeysuckle (Lonicera caerulea L.) cultivars of different origin for cultivation in the Nordic-Baltic climate. Agronomy Research, 18 (S4), 2785-2796.

Laurson, Peeter; Raudsepp, Piret; Kaldmäe, Hedi; Kikas, Ave; Mäeorg, Uno (2020). The deconvolution of FTIR-ATR spectra to five Gaussians for detection of small changes in plant–water clusters. AIP Advances 10, 085214. DOI: 10.1063/5.0011700​

Põder, Anne; Pääso, Piia (2020). Langus puudutas vähem väiketootjaid. Heli Lehtsaar-Karma (Toim.). Põllumehe Teataja, oktoober 2020, 30−33.

Rätsep, Reelika; Karp, Kadri; Maante‐Kuljus, Mariana; Aluvee, Alar; Bhat, Rajeev (2020). Polyphenols and Resveratrol from Discarded Leaf Biomass of Grapevine (Vitis sp.): Effect of Cultivarand Viticultural Practices in Estonia. 1−9.

Maante-Kuljus, Mariana; Rätsep, Reelika; Moor, Ulvi; Mainla, Leila; Põldma, Priit; Koort, Angela; Karp, Kadri (2020). Effect of Vintage and Viticultural Practices on the Phenolic Content of Hybrid Winegrapes in Very Cool Climate. Agriculture, 10 (5), 169.10.3390/agriculture10050169.

Sarv, Viive; Venskutonis, Petras Rimantas; Bhat, Rajeev (2020). The Sorbus spp.—Underutilised Plants for Foods and Nutraceuticals: Review on Polyphenolic Phytochemicals and Antioxidant Potential. Antioxidants 2020, 9, 813. DOI: 10.3390/antiox9090813.

Vinogradov, Mailis; Arus, Liina; Raal, Ain; Meos, Andres; Starast, Marge (2020). Physio­chemical characteristics of strawberry and raspberry: comparison of local and commercial cultivars with their wild relatives in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 69,3, 197-207.

Rätsep, Reelika; Volens, Kristine; Haas, Karmo (2020). Siidri valmistamiseks sobivad õunasordid. Agronoomia 2020, 236-242.

Rätsep, Reelika; Bleive, Uko; Kaldmäe, Hedi; Kahu, Kersti; Kikas, Ave (2020). Impact of enzymatic treatment on the blackcurrant (Ribes nigrum L.) polyphenols in juice and press-residue. International Journal of Food Science and Agriculture, 4 (1), 43−48.

Arus, Liina; Rätsep, Reelika (2020). Ilu ja noorus Eesti marjadest. Anne & Stiil märts 2020, Ajatu Ilu, lk 14.

Kikas, Ave; Libek Asta-Virve (2020). Evaluation of blackcurrant (Ribes nigrum L.)cultivars in Estonia. Acta Horticulturae. ISHS, 1277, 143-148. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1277.20.

Rätsep, Reelika; Vinogradov, Mailis; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Aluvee, Alar; Kikas, Ave (2020). Comparison of Fruit Quality Parameters of Different Raspberry (Rubus idaeus L.) Genotypes Cultivated in Estonia. Acta Horticulturae. ISHS, 1277, 101-108. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1277.14.

Burri, Stina C.M.; Ekholm, Anders; Bleive, Uko; Püssa, Tõnu; Jensen, Martin; Hellström, Jarkko; Mäkinen, Sari; Korpinen, Risto; Mattila, Pirjo H.; Radenkovs, Vitalijs; Segliņa, Dalija; Håkansson, Åsa; Rumpunen, Kimmo; Tornberg, Eva (2020). Lipid oxidation inhibition capacity of plant extracts and powders in a processed meat model system. Meat Science, Volume 162, April 2020, 108033. DOI:10.1016/j.meatsci.2019.108033.


Avaldatud 2019

Viškelis, Jonas; Uselis, Nobertas; Liaudanskas, Mindaugas; Lanauskas, Juozas; Bielicki, Pawel; Univer, Toivo; Lepsis, Janis; Kviklys, Darius (2019). Location effects across northeastern Europe on bioactive compounds in apple fruit. AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, 28, 93-100.

Kikas, Ave; Laurson, Peeter; Libek, Asta-Virve (2019). EVALUATION OF BELORUSSIAN AND ESTONIAN BLACKCURRANT RIBES NIGRUM L. CULTIVARS IN ESTONIA. ПЛОДОВОДСТВО, 31, 134−138.

Heinmaa, Lagle; Põldma, Priit; Mirmajlessi, Seyed Mahyar; Kaldmäe, Hedi; Vangdal, Eivind; Kidmose, Ulla; Bertelsen, Marianne; Lo Scalzo, Roberto; Fibiani, Marta; Moor, Ulvi (2019). Occurrence of mycotoxin patulin and polyphenol profile of Nordic apple juices in relation to apple cultivation system and pre-processing storage temperature. Agricultural and Food Science, 28 (3), 126−136. DOI:10.23986/afsci.77257.

Kikas, Ave; Libek, Asta-Virve (2019). Eestis ja Poolas aretatud musta sõstra sortide võrdlev hindamine. Metspalu, Luule; Luik, Anne (Toim.). Teaduselt mahepõllumajandusele, 58−63. Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.

Kikas, Ave; Libek, Asta-Virve (2019). New blackcurrant cultivars from Estonian breeding programme. NJF Conference on Horticulture 2019: NJF conference on horticulture 2019, Tartu. NJF, 33.

Maante-Kuljus, Mariana; Rätsep, Reelika; Mainla, Leila; Moor, Ulvi; Starast, Marge; Põldma, Priit; Karp, Kadri (2019). Technological maturity of hybrid vine (Vitis) fruits under Estonian climate conditions. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science, 69 (8), 706−714. DOI:10.1080/09064710.2019.1641547.

Raudsepp, Piret; Koskar, Julia; Anton, Dea; Meremäe, Kadrin; Kapp, Karmen; Laurson, Peeter; Bleive, Uko; Kaldmäe, Hedi; Roasto, Mati; Püssa, Tõnu (2019). Antibacterial and antioxidative properties of different parts of garden rhubarb, blackcurrant, chokeberry and blue honeysuckle. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (5), 2311−2320. DOI:10.1002/jsfa.9429.

Rätsep, Reelika; Kahu, Kersti; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Looga, Kadi; Kõks, Pille-Riin (2019). Lehekaudsete biostimulaatorite kasutamine musta sõstra maheistandikus. Metspalu, Luule; Luik, Anne; (Toim.). Teaduselt mahepõllumajandusele 2019, 103−108. Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.


Avaldatud 2018

Viškelis, Jonas; Uselis, Nobertas; Liaudanskas, Mindaugas; Janulis, Valdimaras; Bielicki, Pawel; Univer, Toivo; Lepisis, Janis; Kviklys, Darius (2018). Triterpenic acid content in the fruit peel of Malus × domestica Borkh. depends on the growing technology. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (1), 71-78. DOI 10.13080/z-a.2018.105.010.

Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Tammik, Mari-Liis; Zimmer, Elmar (2018). Väike kuslapuuraamat. OÜ Vali Press.

Kahu, Kersti (2018). Eelistades oma. Mari, 14.

Univer, Toivo; Rätsep, Reelika (2018). Õunasortide võrdluskatse esmased tulemused. Maarika Alaru (Toim.). Agronoomia 2018, 133–140.


Avaldatud 2017

Kikas, Ave; Kahu, Kersti; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Rätsep, Reelika; Libek, Asta-Virve (2017). Qualitative Properties of the Fruits of Blackcurrant Ribes nigrum L. Genotypes in Conventional and Organic Cultivation. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences., 71 (3), 190−197.10.1515/prolas-2017-0032.

Raal, Ain; Kalder, Kaisa; Kikas, Ave; Univer, Toivo; Kapp, Karmen; Püssa, Tõnu (2017). Polyphenols in different apple (Malus spp.) varieties, cultivated in Estonia. 3rd international Conference on Natural products Utilization. From Plants to Pharmacy Self ICNPU-2017, 18-21 October 2017, Bansko, Bulgaria. Ed. Milen I. Georgiev. Bansko, Bulgaria: ICNPU, 289−289.

Raudsepp, Piret; Libek, Elmo; Rätsep, Reelika; Kikas, Ave; Libek, Asta-Virve; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Bleive, Uko (2017). Stability of anthocyanins and the variability of their content in some fruits and vegetables cultivated in Estonia. In: .FoodBalt 2017, 27.04-28.04.2017, Jelgava, Latvia. 27.04.2017 Läti.


Avaldatud 2016

Arus, Liina; Libek, Asta-Virve; Kaldmäe, Hedi; Rätsep, Reelika; Kikas, Ave (2016). Improvement of raspberry cultivars in Estonia. In: Arturs Stalažs (Ed.). 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” RPD Abstracts Vol. 2., 17.-18.08.2016. Riia, Läti.

Kikas, Ave; Kahu, Kersti; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Rätsep, Reelika; Libek, Asta-Virve (2016). Qualitative properties of the fruit of blackcurrant genotypes in conventional and organic growing. In: Arturs Stalažs (Ed.). 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” RPD Abstracts Vol. 2., 17.-18.08.2016. Riia, Läti.

Laurson, Peeter; Kaldmäe, Hedi; Kikas, Ave; Mäeorg, Uno (2016). Detection of changes in the water, blackcurrant- and raspberry juice infrared spectrum in the range 2,500−4,000 cm-1. Agronomy Research, 14 (5), 1645−1651.

Raudsepp, Piret; Roasto, Mati; Anton, Dea; Bleive, Uko; Kaldmäe, Hedi; Meremäe, Kadrin; Kapp, Karmen; Püssa, Tõnu (2016). Ülevaade ERA-NET SUSFOOD rahvusvahelise projekti, “SUSMEATPRO”: Sustainable plant ingredients for healthier meat products, eesmärkidest. Terve Loom ja Tervislik Toit 2016 (97−100). Ecoprint.