NORDFRUIT

NORDFRUIT - eelaretus toetamaks tuleviku väljakutseid puuvilja- ja marjakultuuride aretamisel Põhjamaades.

Projekti kestus 2018-2020

Vastutav täitja:  Hedi Kaldmäe.

2018-2022 kestev projekt „NORDFRUIT - Pre-breeding for future challenges in Nordic fruit and berries" on jätkuks esimesele Põhjamaade era- ja avalike aretusasutuste ühisprojektile NORDAPP.  Üheks projekti oluliseks tulemiks, millesse on ka eelneva projekti raames panustatud, on  tihedamate partnerlussuhete ja infovahetuse tekkimine Baltimaade ja Põhjamaade sordiaretajate vahel.  EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus on Põhjamaade PPP projektis kaasatud assotsieerunud partneritena. Projekti koordinaator on AS Graminor Norrast. 

Projekti eesmärk on tugevdada koostööd eelaretuse valdkonnas, hinnata aretajatele kättesaadavat õunapuu- ja maasika geneetilist ressurssi kasutades nii fenotüübi kirjeldamise kui molekulaargeneetilisi meetodeid. Mõlema kultuuri jaoks koostatakse hästi iseloomustatud ja huvipakkuvate tunnuste osas laia varieeruvust katvad genotüüpide valimid ja kaasatakse geneetikaeksperte et luua eeldused kaasaegsete molekulaargeneetika meetodite rakendamiseks praktilises sordiaretuses.

 

Projekti partnerid:

Graminor AS, Norra

Rootsi Põllumajandusülikool  (SLU)

Soome Loodusvarade Uurimiskeskus (LUKE)

Kopenhageni Ülikool (Taani)

Eesti Maaülikool, PKI Polli aiandusuuringute keskus

Läti Põllumajandusülikool, Aianduse Instituut (LLU)

Leedu Põllumajandus-  ja Metsandusuuringute Keskus, Aianduse Instituut