Marjakultuuride sordiaretus ja vaarika ning musta sõstra agrotehnika uuring

Projekti juht: Asta Libek. Kestus 2009-2019 

Eesmärgiks on saada Eesti tingimustele sobivaid talvekindlaid, haigustele ja kahjuritele vastupidavaid, mehhaniseeritud koristuseks ja turu nõuetele sobivaid musta sõstra ja vaarikasorte. Selgitada vaarika varte tiheduse mõju nende kasvu intensiivsusele ja kahjustajate levikule.

Musta sõstra ja vaarika saagikus Eestis on väga madal, selle üheks oluliseks põhjuseks on heade sortide puudumine. Mustal sõstral on puudus pahklestale ja jahukastele vastupidavatest, saagikatest masinkorjeks sobivatest sortidest. Pahklest on probleemiks ka mujal sõstrakasvatuse piirkondades, puudub tõrjeks efektiivne preparaat.

Vaarikal on puudus talve- ja haiguskindlatest hea saagikuse ja käsitsemiskindlusega masinkorjeks sobivatest sortidest, mujal, isegi Norras, aretatud sordid on osutunud meil talveõrnaks.

Uute sortide saamiseks kasutatakse klassikalist aretusmeetodit - sortidevahelist ristamist. Aretiste ja uute sortide sobivuse selgitamiseks masinkorjeks on rajatud masinkorjekatse. Vaarika varte tiheduse optimeerimiseks uuritakse kahel vaarikasordil varte erineva tiheduse mõju vegetatiivsele kasvule, kahjustajate levikule ning saagikusele.

Uuringu tulemusel suureneks musta sõstra ja vaarikaistandike saagikus ja selle stabiilsus, väheneks toodangu omahind, väheneks taimekaitsevahendite vajadus, tootmine muutuks loodussõbralikumaks.