Lõuna- Viljandimaa vanemaealistele piirkonna tööandjate vajadustele vastav kvalifikatsioon –   osav  mulk on aia kuningas

 

INNOVE projekt: nr. 1.3.0102.12-0438

Projekti kestus 1.04.2012-31.12.2013

Projekti kogumaksumus 121 637 eurot, sellest toetus EL 103 391eurot

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse eestvedamisel viiakse vahemikus 01.04.2012-31.12.2013 ellu vanemaealiste inimeste tööle rakendamist toetav projekt Viljandimaal Paistu, Halliste, Abja ja Karksi vallas.

Projekt on suunatud tööjõuturul mitteaktiivsetele 50-74-aastastele inimestele, et julgustada ja motiveerida neid osalema aktiivselt töö- ja ühiskondlikus elus.

Projekti käigus komplekteeritakse kaks 20-liikmelist koolitusrühma, kes läbivad 30-tunnise aiandusalase koolituse, 44 päevase erialase praktika, 30-tunnise juriidilisi aluseid ning aiandusalast inglisekeelset sõnavara tutvustava koolituse ning osalevad psühholoogilist tuge ja sotsiaalset suhtlemist võimaldavas 32-tunnise tööklubi tegevustes. Põllumajandusettevõtlusega alustada soovijatele võimaldatakse kuni 10 tundi individuaalset ettevõtlusalast nõustamist äriplaani koostamise ja stardikapitali leidmisega seotud nõustamiseks ning oma istanduse rajamiseks kuni 10 tundi individuaalset erialast mentorlust Polli aiandusuuringute keskuse teadlaste poolt.

Projekt keskendub aiandushuviliste inimeste leidmisele ja koolitamisele piirkonna ettevõtjate, Eesti Maaülikooli ja tema partnerite tööjõuvajadustest tulenevalt.

Koolitus on koolitatavatele tasuta. Koolituste ja praktikapäevade eest makstakse stipendiumi ja kompenseeritakse sõidukulu.

Projekti  rahastatakse Euroopa sotsiaalfondist.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti tuleviku heaks