Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumine ja säilitamine

Vastutav täitja Ave Kikas. 

EMU Polli aiandusuuringute keskuse ülesandeks on puuvilja- ja marjakultuuride geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja selle kättesaadavaks tegemine kõikidele kasutajatele.

Olulisemad kohustused on:

  • Säilitada kõik Eestis aretatud sordid, mida on veel võimalik kätte saada. Kuna Polli mullastikutingimused ei võimalda kasvatada märgalade taimi, siis jäävad sellest kohustusest välja jõhvikas ja murakas.
  • Säilitada silmapaistvate omadustega Eesti päritolu aretisi.
  • Välismaistest sortidest säilitada kollektsioonides eelkõige neid, mille omadused on väärtuslikud kasutamiseks sordiaretuse lähtematerjalina, aga ka teisi Eestis majanduslikult perspektiivseid sorte.
  • Täiendada maasortide ja rahvaselektsiooni aretiste kollektsiooni uute vormidega üle Eesti, kindlustades sellega nende koondamise ja säilitamise esialgu kasvõi ühes paigas.
  • Leida võimalus varusäilikute kollektsiooni rajamiseks veel teises kohas, kaitsmaks materjali hävimise eest ettenägematute juhtumite tõttu. Praegu on Eestis materjali säilitamine teistes kollektsioonides juhuslik ja lepingutega tagamata. Osaliselt säilitatakse Eesti materjali Dobele Aiakultuuride Aretamise ja Katsejaamas (Läti).
  • Teha koostööd Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga elektroonilise andmebaasi loomiseks geneetiliste ressursside andmete säilitamiseks ja mobiilseks kasutamiseks.
  • Osaleda Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade geenipankade koostööprogrammis põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumiseks, hindamiseks, kirjeldamiseks ja säilitamiseks.
  • Osaleda IPGRI projektis, mille eesmärgiks on luua kõikide Euroopa geenipankade keskandmebaas. Polli geenipanga kollektsioonis on vaja passistada üksikpuud ja -põõsad (säiliku number ja nimi, liigi nimi eesti ja ladina keeles, päritolumaa, istutamise aasta, viljapuudel pookealus).