Teadmistepõhised tervise- ja loodustooted kõrgema lisandväärtuse loomiseks aiandus- ja toidusektoris.

Projekti periood 01.01.2024 - 30.08.2026

Projekti kogueelarve 752 486,00 eurot, millest Eesti Maaülikooli omafinantseering on 374 139,25 eurot ja toetus Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava alusel 378 346,75 eurot

Projekti juht Hedi Kaldmäe

Projekti eesmärk: Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse Plantvalor teadus- ja arendustegevuse ja teadmussiirde tegevused katavad taimse tooraine kogu väärtusahelat ning on kättesaadavad ettevõtjatele ja koolitajatele.

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse Plantvalor eesmärk on luua teadus- ja arendustegevuse ja teadmussiirde tegevustega ettevõtjatele ja koolitajatele kättesaadav sektorite vajadusi arvestav infootsingu süsteem vajaliku teabega taimse tooraine kohta kogu väärtusahela ulatuses.

Projekt toetab otseselt Viljandimaa arengustrateegia 2035+ ettevõtluskeskkonna ja majanduse arendamise prioriteeti.

Koostööpartner: Mayeri Industries AS