Plantvalor

Hetkel puuduvad eesolevad sündmused.

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

Finantseeritud kompetentsikeskuste arendamise toetusmeetmest

Projekti juht: Ave Kikas; ave.kikas@emu.ee
Projekti kestvus 01.12.2010 – 31.12.2014
Projekti kogumaksumus 3 765 566 eurot,
sellest toetus EL regionaalarengu fondist 3 143 047 eurot.

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse eestvedamisel ja koostööpartnerite kaasabil rajatakse Eestis ainulaadne taimsel toorainel põhinevate teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus.
Keskusesse rajatavates ekstraheerimis-, destillatsiooni-, keemia-tehnoloogia, kuivatustehnoloogia ja biokeemia laborites väärindatakse kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste meetodite abil taimset toorainet, et  saadud tulemust rakendada tervise- ja loodustoodete tehnoloogia- ja tootearenduses. See tähendab eelkõige aianduslikust toorainest saadavate bioaktiivsete ühendite kasutamist funktsionaalsete jookide ja toiduainete, toidulisandite, kodukeemia ja looduskosmeetika ning looduslike taimekaitsevahendite tootearenduses.
Projekti peaeesmärk on arendada Eesti Maaülikooli ning tema kohalike ja välispartnerite toel välja rahvusvahelisel tasemel tugistruktuur, mis võimaldab tõsta Eesti tervise- ja loodustoodete sektori ettevõtete innovatsioonivõimekust ning valdkondliku teadus-arendustegevuse rakenduslikku kvaliteeti. Projektiga aidatakse kaasa ettevõtete, teadusasutuste ja avaliku sektori organisatsioonide paremale omavahelisele koostööle, õppeasutuste tugevamale kaasamisele, piirkonna ning kohaliku elukeskkonna arendamisele tervikuna.
Kompetentsikeskuse lepingulised koostööpartnerid on Tartu Ülikooli Farmaatsiainstituut ja Tehnoloogiainstituut, Tartu Biotehnoloogia Park AS, AS A. Le Coq, AS Orto, Elujõud OÜ, Desintegraator Tootmise OÜ, Eesti Tööandjate Keskliit, Karksi Vallavalitsus, OÜ TBD-Biodiscovery, Mayeri Industries AS, Märja Monte OÜ, Tervix OÜ, Fruitexpert OÜ, AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Eesti Spa Liit, AS Põltsamaa Felix ja AS Saarek.
Oleme avatud kõigile kompetentsikeskuse väljaarendamisest huvitatud osapooltele; konkreetsete arendusprojektide elluviimiseks sõlmitakse kaasatud partneritega eraldiseisvad lepingud, mis määratlevad detailselt ka intellektuaalomandi küsimused.


Projektist: