Arhiiv

Viive Sarve doktoritöö kaitsmine

14. detsembril toimus Eesti Maaülikoolis Metsamajas

Viive Sarve doktoritöö “ Valorisation of fruits of rowan ( Sorbus spp.) genotypes for functional food ingredients“ ( “Pihlaka ( Sorbus spp.) genotüüpide viljade väärindamine funktsionaalse toidu koostisosadeks“) kaitsmine.

Doktoritöö juhendajad olid professor Petras Rimantas Venskutonis, professor Rajeev Bhat ja dr Reelika Rätsep ning oponent professor Marina Heinonen (University of Helsinki). Dissertatsiooniga saab tutvuda: Eesti Maaülikool digitaalarhiivis EMÜ DSpace