Arhiiv

Maal elamise päev Polli külas 26. septembril

EMÜ Polli aiandusuuringute keskus osaleb 26. septembril 2020 Maal Elamise päeval Mulgi vallas 2020. Maal Elamise päeva eesmärk on tutvustada elukeskkonda maal koos seal toimivate avalike teenuste, töökohtade, vaba aja veetmise võimaluste ning elukohtadega. Rohkem infot: https://mulgivald.ee/paevakava

Astelpajusortide infopäev

Hea aiandushuviline! Eesti Maaülikool PKI Polli aiandusuuringute keskus korraldab astelpajusortide infopäeva 8.septembril 2020 EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuses Viljandimaal. Aeg: 8.september 2020 kell 10.00-16.00 Koht: EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus (Polli küla Uus tänav 2, Mulgi vald, Viljandimaa; https://goo.gl/maps/CyNU6qLvqGr77UQ77 ) ja EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuse astelpaju kollektsioon istandikus ja maheaias. Päevakava 09.45 Kogunemine EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuses 10.00 – 10.30 EMÜ PKI Polli Aiandusuuringute Keskuse võimalused ettevõtjatele – Piia Pä&au...

Õuna- ja ploomipuude kasvatustehnoloogiad

Hea aiandushuviline! Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus korraldab 26. augustil 2020 esitluspäeva “Õuna- ja ploomipuude kasvatustehnoloogiad“. Päevakava 10. 00 Kogunemine EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuses 10. 15 Ülevaade õuna -alasest uurimistööst Pollis ja koostööst lähiriikidega. Reelika Rätsepp, Kristiine Volens EMÜ Polli aiandusuuringute keskus 11. 15 Nordisk Alkali taimekaitselahendused puuvilja tootmisistandikes. Ingrid Tamla Nordisk Alkali tehniline nõustaja ja turundus. 11.45 Lõuna 12.30 Vanade õunapuuistandike renoveerimiskatse esialgsed tulemused. &Oti...

Aroonia ja must leeder

Hea aiandushuviline! Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus ja Seedri Puukool OÜ korraldavad 25. augustil 2020 praktilise teabepäeva „Aroonia ja must leeder“. Teabepäeva eesmärgiks on tutvustada arooniat ja musta leedrit: kasvatamist, sorte, kasulikkust ja kasutusvõimalusi. Päevakavas on projekti "Uute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötlemistehnoloogiate arendamine" raames tutvustada arooniat ja musta leedrit: kasvatamine, sordid, kasutusvõimalused, koristamine. Külalisesineja Lätist.   Aeg: 25. august 2020 kell 10.00 – 13.00 Koht: kogunemine, ettekanded...

Agronoomia 2020 konverentsi kogumik

Agronoomia 2020 konverentsi kogumiku artikleid saab lugeda siit: http://pk.emu.ee/…/file/PKI/agron…/Agronoomia_2020_veebi.pdf Teiste seas leiab Polli Aiandusuuringute Keskuse teadurite ja spetsialistide koostatud põnevaid artikleid. Reelika Rätsep ja Kristine Volens koostöös Tori Siidritaluga tutvustavad siidriks sobivate õunasortide valimist (artikkel: "Siidri valmistamiseks sobivad õunasordid"). Toivo Univeri artiklist saab lugeda uutest kärntõvekindlatest õunasortidest (artikkel: Uued kärntõvekindlad õunasordid"). Koostöös kolleegiga Tartu Ülikoolist valmis Toi...

Meie marjakultuuride vanemteadur sai presidendilt teenetemärgi!

Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse pikaaegne teadur, sordiaretaja ja meie armas kolleeg Asta-Virve Libek sai presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi! Asta-Virve Libek on olnud silmapaistev projektijuht, marjakultuuride uurimise töörühma juht, hea nõuandja marjakasvatusega tegelevatele ettevõtjatele ning arvukate loengute pidaja õppepäevadel. Ta on musta sõstra sordi ’Varmas’, valge sõstra sortide ’Hele’ ja ’Valko’ ning vaarikasortide ’Aita’ ja ’Alvi’ kaasautor. Tema aretatud musta sõstra sordid on ’Almo’, ’Ats’, &...

Meie endistest kolleegidest ja viljakatest teadlastest seekordses Agraarteaduse väljaandes

Põllumajandusteaduse ajakirja Agraarteadus / Journal of Agricultural Science 2019. aasta teise regulaarse numbri teadusartiklites käsitletakse taimekasvatuse ja sotsiaal-majanduslikke teemasid. Ajakirja seekordse numbri kroonikaosas ilmus kaks artiklit meie endistest kolleegidest ja viljakatest teadlastest. Sordiaretaja Kalju Kask, kes tähistas 13. detsembril 2019 oma 90. juubelit ja Robert Piir, kes tähistab 21. jaanuaril 2020 oma 90. juubelit, on mehed, kes on puuviljandusteaduse valdkonnas kirjutatud ajalukku äärmiselt silmapaistvate tulemustega. Soovime õnne ja head tervist juubilaridele! Teistele head lugemist juba ajakirjast. Ajakirj...

Algas juubeliaasta!

Meil on kogunenud 100 aasta jagu teadmisi ja kogemusi aianduse valdkonnas. Tähistame seda koos teiega, head koostööpartnerid, kogu aasta vältel. Aprillist juunini on näitus Polli aiandusvaldkonna ajaloost, teadlastest ja nende tegemistest Viljandi Muuseumis, suve alguses toimub juubeliseminar ettevõtjatele ning septembris rahvusvaheline teaduskonverents.

Infopäev 28. novembril

28. novembril 2014 kell 10-14 toimub Pollis teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse infopäev taimset tooraine kasvatavatele ja kasutavatele ettevõtjatele. Koolitust viivad läbi Uko Bleive, Hans Neppo, Hedi Kaldmäe ja Piret Raudsepp. Infopäeval antakse ülevaade äsja valminud teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse analüüsi- ja tehnoloogiaüksuse tegevusest, seadmetest, teenustest ja koostöövõimalustest: taimse tooraine ja töötlemisjääkide  kasutamisvõimalused, erinevaid ekstraktsiooni- ja kuivatustehnoloogiad ekstraktide kasutamine ...

Oleme kõigile huvilistele avatud!

14. novembril 2014 toimus teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse pidulik avamine. Maaülikooli lipu heiskasid ülikooli rektor Mait Klaassen ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe. Keskuse lindilõikamisel osalesid Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, põllumajandusminister Ivari Padar, Karksi vallvanem Taimo Tugi ja EAS-i regionaalarengu keskuse direktor Sille Talvet. Lühiettekanded keskuse kohta tegi Aret Vooremäe ning  tegevusvaldkondadest andsid ülevaate kompetentsikeskuse analüüsiüksuse teadur, Eesti Maaülikooli doktorant Piret Raudsepp ning Tallinna ...

Infopäev

30. oktoobril 2014 algusega kell 10 toimub Polli aiandusuuringute keskuses tootearendusalase koostöö võimaluse tutvustav infopäev põllumajandussaaduste tootjatele ja toiduainetööstustele. Õppepäev koosneb praktilisest osast Polli aiandusuuringute keskuse pilootsete tootmisseadmetega tootearendusköögis, demonstreeritakse erinevaid tehnoloogilisi protsesse ja teadmistepõhise tootearendusalase koostöö võimalusi, sealhulgas: senine koostöö tootearenduse valdkonnas, toodete ja protsesside tutvustamine ohutus- ja tervisekaitsenõuded tootearendusprotsessis osalemisel tootmiskö&...

Ettevõtjate päev Pollis 2014

9. oktoobril 2014 toimub Tartu ettevõtlusnädala 2014 raames Pollis ettevõtjate päev. Info ja registreerumine Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna kodulehel. Ettevõtluspäevale toob huvilised Tartust buss, piisava hulga huviliste korral kaks bussi. Rohkem kui tund aega kestva sõidu ajal näitame bussis erinevaid Viljandi ja Tartumaad, ettevõtlust ja Polli tegevust tutvustavaid videoklippe.

Rohevik 2014

25. septembril 2014 toimub Tartus Eesti Maaülikooli peahoones Roheviku foorum "Biomajandus. Väärtusahelad metsanduses ja põllumajanduses“, kus Aret Vooremäe teeb ettekande teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskusest ning Uko Bleive ja Piret Raudsepp tutvustavad keskuse seadmeid, koostöövõimalusi ja teenuseid.