Umbrohi on taim, mille väärtusi pole me lihtsalt veel avastanud - Ralph Waldo Emerson

Arhiiv 2020

Maal elamise päev Polli külas 26. septembril

EMÜ Polli aiandusuuringute keskus osaleb 26. septembril 2020 Maal Elamise päeval Mulgi vallas 2020. Maal Elamise päeva eesmärk on tutvustada elukeskkonda maal koos seal toimivate avalike teenuste, töökohtade, vaba aja veetmise võimaluste ning elukohtadega.
Rohkem infot: https://mulgivald.ee/paevakava


 

Astelpajusortide infopäev

Hea aiandushuviline!

Eesti Maaülikool PKI Polli aiandusuuringute keskus korraldab astelpajusortide infopäeva 8.septembril 2020 EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuses Viljandimaal.

Aeg: 8.september 2020 kell 10.00-16.00

Koht: EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus (Polli küla Uus tänav 2, Mulgi vald, Viljandimaa; https://goo.gl/maps/CyNU6qLvqGr77UQ77 ) ja EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuse astelpaju kollektsioon istandikus ja maheaias.

Päevakava
09.45 Kogunemine EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuses
10.00 – 10.30 EMÜ PKI Polli Aiandusuuringute Keskuse võimalused ettevõtjatele – Piia Pääso
10.30 – 11.10 Astelpajusortide uurimine (biokeemia, väärindamine) – Reelika Rätsep
11.10 – 11.45 Tehnoloogilised katsetused astelpajuga – Uko Bleive
11.45 – 12.00 Sordipõhisest toorainest tooteni – Kristine Volens, Kersti Kahu
12. 00 – 12.45 LÕUNA
12.45 – 14.30 Astelpaju sortide tutvustamine, lõikus, kahjustajad (kollektsioon-aias) – Kristine Volens
14.30 – 15.15 Lätis aretatud astelpaju sortide tutvustus (maheaias) – Kersti Kahu

Infopäev on tasuta, osalemiseks on vajalik eelregistreerumine hiljemalt 4. septembriks aadressil: http://bit.ly/astelpaju20
Kohtade arv on piiratud, registreerumine lõpetatakse kohtade täitumisel.

Lisainfo:
Kristine Volens, Eesti Maaülikool, Polli aiandusuuringute keskus
e-post: kristine.volensemu.ee

Infopäev toimub MAK 2014-2020 ’’Teadmussiirde pikaajaline programm aianduse tegevusvaldkonnas’’ raames, toetab Euroopa Liit.


 

Õuna- ja ploomipuude kasvatustehnoloogiad

Hea aiandushuviline!

Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus korraldab 26. augustil 2020 esitluspäeva Õuna- ja ploomipuude kasvatustehnoloogiad.

Päevakava
10. 00 Kogunemine EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuses
10. 15 Ülevaade õuna -alasest uurimistööst Pollis ja koostööst lähiriikidega. Reelika Rätsepp, Kristiine Volens EMÜ Polli aiandusuuringute keskus
11. 15 Nordisk Alkali taimekaitselahendused puuvilja tootmisistandikes. Ingrid Tamla Nordisk Alkali tehniline nõustaja ja turundus.
11.45 Lõuna
12.30 Vanade õunapuuistandike renoveerimiskatse esialgsed tulemused. Õunapuude suvine lõikus.
13.30 Tutvumine erinevate ploomisortidega esitlusalal. Ploomipuude võralõikuse, väetamise, taimekaitse ja multšide mõju ploomipuude saagikusele ja saagi kvaliteedile.

Esitluspäev on tasuta, osalemiseks on vajalik eelregistreerumine hiljemalt 24. augustiks aadressil: https://bit.ly/ounapuu20

Kohtade arv on piiratud, registreerumine lõpetatakse kohtade täitumisel.

Aeg: 26.august 2020 kell 10.00-14.30

Koht: EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskus (Uus tänav 2, Polli küla, Mulgi vald, Viljandimaa. https://goo.gl/maps/CyNU6qLvqGr77UQ77) ja EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuse õuna- ja ploomiaia esitlusaladel.

 

Lisainfo:
Kersti Kahu, Eesti Maaülikool, Polli aiandusuuringute keskus
e-post: kersti.kahuemu.ee

Esitlustegevus toimub MAK 2014-2020 ’’Teadmussiirde pikaajaline programm aianduse tegevusvaldkonnas’’ raames, toetab Euroopa Liit.


 

Aroonia ja must leeder

Hea aiandushuviline!

Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus ja Seedri Puukool OÜ korraldavad 25. augustil 2020 praktilise teabepäeva Aroonia ja must leeder.

Teabepäeva eesmärgiks on tutvustada arooniat ja musta leedrit: kasvatamist, sorte, kasulikkust ja kasutusvõimalusi.

Päevakavas on projekti "Uute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötlemistehnoloogiate arendamine" raames tutvustada arooniat ja musta leedrit: kasvatamine, sordid, kasutusvõimalused, koristamine.
Külalisesineja Lätist.

 

Aeg: 25. august 2020 kell 10.00 – 13.00

Koht: kogunemine, ettekanded ja istandiku külastamine Seedri Puukool OÜ-s, Mulgi vald, Polli küla, Viljandimaa, 69108 (58°12'28.39"N, 25°54'21.76"E). Asukoha link: Google.Maps: otsing Seedri puukool https://bit.ly/3kR26B0

Praktiline teabepäev on tasuta, kuid osalemiseks on vajalik eelregistreerumine hiljemalt 23.08.2020.
Registreeri end siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxX3LLL4CH6rqrzWMDpxpAEay0Z0oboA15DhDgBn5A3iM7A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Kohtade arv on piiratud, registreerumine lõpetatakse kohtade täitumisel.

Lisainfo: Liina Arus, Eesti Maaülikool, Polli Aiandusuuringute keskus, e-post: Liina.Arusemu.ee, telef. 5255994

Praktiline teabepäev on korraldatud MAK 2014-2020 meetme 16.2. „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise“ projekti „Uute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötlemistehnoloogiate arendamine“ raames, toetab Euroopa Liit.


 

Agronoomia 2020 konverentsi kogumik

Agronoomia 2020 konverentsi kogumiku artikleid saab lugeda siit: http://pk.emu.ee/…/file/PKI/agron…/Agronoomia_2020_veebi.pdf

Teiste seas leiab Polli Aiandusuuringute Keskuse teadurite ja spetsialistide koostatud põnevaid artikleid.

Reelika Rätsep ja Kristine Volens koostöös Tori Siidritaluga tutvustavad siidriks sobivate õunasortide valimist (artikkel: "Siidri valmistamiseks sobivad õunasordid").
Toivo Univeri artiklist saab lugeda uutest kärntõvekindlatest õunasortidest (artikkel: Uued kärntõvekindlad õunasordid").
Koostöös kolleegiga Tartu Ülikoolist valmis Toivol veel ka teine artikkel mullaväsimuse kohta, mis pärsib noorte õunapuude kasvu (artikkel: "Noorte õunapuude kasvu pärssiv mullaväsimus").
Hedi Kaldmäe ja kolleegid Rõhu katsejaamast ning taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetoolist jagavad infot taimsetest valkudest (artikkel: "Liblikõielised kui taimse valgu allikad").


 

Meie marjakultuuride vanemteadur sai presidendilt teenetemärgi!

Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse pikaaegne teadur, sordiaretaja ja meie armas kolleeg Asta-Virve Libek sai presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi!

Asta-Virve Libek on olnud silmapaistev projektijuht, marjakultuuride uurimise töörühma juht, hea nõuandja marjakasvatusega tegelevatele ettevõtjatele ning arvukate loengute pidaja õppepäevadel.
Ta on musta sõstra sordi ’Varmas’, valge sõstra sortide ’Hele’ ja ’Valko’ ning vaarikasortide ’Aita’ ja ’Alvi’ kaasautor.
Tema aretatud musta sõstra sordid on ’Almo’, ’Ats’, ’Elo’ , ’Karri’ ja ’Elmar’, millest ’Karri’ omab eriliselt suurt populaarsust väga heade maitseomaduste ja suurte marjade tõttu.
Viimased 2019.a. kaitsealuse sordi tunnistuse saanud musta sõstra sordid on ’Asker’ ja ’Mairi’.

Oleme uhked ning õnnitleme Asta-Virve Libekit teenetemärgi saamise puhul!

Sakala artikli link: https://sakala.postimees.ee/6883748/magusa-musta-sostra-aretaja-ei-teinud-enda-arvates-midagi-erilist

Mulgi Sõna (lk 5) link: https://mulgivald.ee/documents/18442398/26340360/mulgi_sona_veebruar+2020.pdf/74a86012-3d40-4bd5-9e6b-4dcf956c497c

Postimehe artikli link: https://leht.postimees.ee/6903574/teadlane-kes-kinkis-meile-magusama-sostra


 

Meie endistest kolleegidest ja viljakatest teadlastest seekordses Agraarteaduse väljaandes

Põllumajandusteaduse ajakirja Agraarteadus / Journal of Agricultural Science 2019. aasta teise regulaarse numbri teadusartiklites käsitletakse taimekasvatuse ja sotsiaal-majanduslikke teemasid.

Ajakirja seekordse numbri kroonikaosas ilmus kaks artiklit meie endistest kolleegidest ja viljakatest teadlastest. Sordiaretaja Kalju Kask, kes tähistas 13. detsembril 2019 oma 90. juubelit ja Robert Piir, kes tähistab 21. jaanuaril 2020 oma 90. juubelit, on mehed, kes on puuviljandusteaduse valdkonnas kirjutatud ajalukku äärmiselt silmapaistvate tulemustega.

Soovime õnne ja head tervist juubilaridele!

Teistele head lugemist juba ajakirjast.

Ajakirja link: http://agrt.emu.ee/?Agraarteadus_2019/2019_0_XXX_0_2

Toivo Univeri kirjutatud artikkel Kalju Kasest: http://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_2_univer.pdf

Mailis Vinogradovi kirjutatud artikkel Robert Piirist: http://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_2_vinogradov.pdf


 

Algas juubeliaasta!

Meil on kogunenud 100 aasta jagu teadmisi ja kogemusi aianduse valdkonnas.

Tähistame seda koos teiega, head koostööpartnerid, kogu aasta vältel.

Aprillist juunini on näitus Polli aiandusvaldkonna ajaloost, teadlastest ja nende tegemistest Viljandi Muuseumis, suve alguses toimub juubeliseminar ettevõtjatele ning septembris rahvusvaheline teaduskonverents.